Shishapangmas geografi

Publicerad 2009 11 17

Uppdatering 2009-11-25: Länkar till relevanta sidor
Huvudsidan med "åtalet
Kommentarer till Annelies "bildbevis"

Summering av Christer Lindh, Utsidan
Den långa tråden på Utsidan
ExWebs artikel om "fallet"

Google Translate - for non Swedish speakers

Shishapangmas många "toppar"

Det verkar finnas många oklarheter angående Shishapangmas toppkam, vilka "toppar" som finns och hur det ser på olika platser.
Per definition har som bekant alla berg en topp. I Shishas fall är det Main Summit, vilken är 8027 meter.

"Central Summit" är egentligen bara en punkt där man kommer upp på toppkammen från bergets s.k. normalrutt eller North Ridge.
Jamie McGuinness beskrev det på följande sätt:
”The central summit in [sic] definitely not the true summit; that is well understood. In reality the “central summit” that we as commercial teams have climbed is not really a summit AT ALL, rather it is just a point where the ridge changes direction".

Denna punkt är 8008 meter. Det är en spetsig liten topp som i bästa fall en person kan balansera på.

Följer man kammen (från "Central Summit") i sydöstlig riktning bär det brant nedför mot en sadel, för att sedan återigen bära uppåt mot något som kallas (av en person som mailade mig) "2'nd Bump". Den är marginellt lägre än "Central Summit". Det är oftast passagen mellan Central och "2'nd bump" som ställer till mest problem för de som vill nå toppen av berget.
Avståndet mellan "Central Summit" och Main Summit är strax över 500 meter.

"North Summit". En helt ny "summit" som inte på något sätt kan klassas som topp. Det är en avsats på en kam, en plattform på rygg eller hur man nu vill definiera den.
Utifrån all info som strömmat in under den senaste månaden verkar det som om den "skapats" av aktörer som haft intresse av att ha "toppat" någonting ö.h.t.
Dess höjd är inte till 100% klarlagd. Andrew Lock som varit på platsen två gånger säger att den kan vara 50 meter lägre än "Central Summit", vilket är extremen åt det ena hållet. De flesta andra (trovärdiga) källor hävdar att dess höjd är 8008 meter minus 20-30 meter. Personligen anser jag det senare verkar rimligare än 50 meter minus. En källa jag anser vara extremt pålitlig har påtalat att "North Summit" är 7985 +/- 5 meter, vilket jag tycker hamnar inom ramen för vad som är rimligt om man tittar på bilderna. Att platån ("North Summit") skulle vara belägen över 8000 meter är givetvis helt uteslutet.

Det finns för övrigt ytterligare en "topp": West Peak. Denna punkt av berget är helt irrelevant för huvuddiskussionen i tråden men bör kanske ändå omnämnas. Kommersiella team kommer aldrig i närheten av den eftersom den ligger off route och dessutom är svårklättrad.
Det är den högsta punkten av West Ridge, innan denna sluttar ner mot en sadel, för att sedan leda upp till bergets toppkam. Den har endast en handfull bestigningar och dess höjd är 7966 meter.

Utsikt från olika platser på berget

Vi kan börja med att titta på hur utsikten ser ut från "North Summit". En bild som många av er redan sett. Här i originalutförande. Märk väl att den är tagen ca 25 horisontella meter från och uppskattningsvis 8-10 vertikala över North Summit. Platsen där Nicola (klättraren i rött) befinner sig nåddes aldrig av Pompe och hennes gäng.

Foto: Jamie McGuinness - Project Himalaya Använd med skriftligt tillstånd.

Denna bild är tagen exakt på den punkten Pompe, Öhrn, Spoden och (Tashi) Sherpa stannade:
http://www.explorersweb.com/sitemedia/images/everest/20091027shiscentralrice.jpg

Om vi nu istället tittar ner från "Central Summit" mot "North Summit" ser det ut så här. Det ska tilläggas att bilden är tagen precis under "Central Summit".

Foto: Jamie McGuinness - Project Himalaya Använd med skriftligt tillstånd.

Om vi nu vänder oss åt andra hållet, m.a.o. mot sydöst, så har vi följade utsikt från "Central Summit":

Foto: Artur Hajzer, från hans förstagångsbestigning (1987) via West Ridge tillsammans med Jerzy Kukuczka. Använd med skriftligt tillstånd.

Artur skrev även följande:

"Here you can see the Central Summit (last) from Main Suimmit (it is Simone Moro winter ascent photo 2005):"
http://www.outdoorsmagic.com/news/images/moro1.jpg

"Inaki film from main to central:"
http://www.youtube.com/watch?v=sMm_nDPdmVg

"Humar's photo from Central Summit. Main summit in the back:"
http://www.humar.com/pic/galerija/small/20050719174914_1.jpg
Denna bild visar vad Christian Haarlem efterfrågar. "Det vore rätt häftigt att få se bilder tagna från själva kammen..."

För de som vill veta mer om Arturs och Jureks rutt:
http://www.himountain.pl/pawlowski-bis.php

Vi byter återigen plats och tittar nu i nordvästlig riktning mot "Central Summit", från Shishapangmas topp (Main Summit):

Gerlinde Kaltenbrunner och Ralf Dujmovits på toppen av Shishapangma.


Gerlinde Kaltenbrunner och
Hirotaka Takeuchi på toppen. Båda har klättrat 12 av de 14 bergen högre än 8000 meter. Ralf har klättrat alla 14.

Bilderna skickade av Ralf och använda med tillstånd. Detta var andra gången Ralf toppade berget och första för Gerlinde och Hiro.

Lite kuriosa.
Janusz Majer berättade (och vilket tydligt framgår av Arturs bild) att Shishapangmas toppkam tidigare var en enkel vandring. Enligt uppgift (han fått av kineser) har ett jordskalv förändrat kammens svårighetsgrad.

Shishapangma sett på håll


December 2000. Shisha från Yarlung Shan La, 5120m. Ca 42 km från berget. Det är härifrån man ser berget i sin helhet för första gången på väg från Nepal. Shishas långa toppkam är väl synlig även från detta avstånd. Du tittar mot sydväst.


1 November 2005. Tagen från Siling Plains, ca 20 km från berget. Du tittar mot sydsydväst.


27 Oktober 2004. Vädersträcksmässigt är riktningen man ser berget från densamma som från baslägret. Bilden dock tagen från längre håll och från högre höjd. Kolla in Ed Viesturs bild från baslägret för referens. Du tittar mot sydöst.